ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH

Biuro rachunkowe Partner BM Sp. Z o.o. Sp.k. To korzyść dla firm w postaci:
 1. Świadczenia usługi związanej z finansami oraz księgowością
 2. Solidnej pomocy podczas rejestracji działalności wraz z kompleksową usługą wypełnienia oraz złożenia dokumentacji
 3. Całkowitej obsługi przy zatrudnieniu zagranicznych pracowników
 4. Obsługi związanej z kadrami
 5. Wsparcia i kompleksowej obsługi składania dokumentów do ZUS-u, a także zgłaszanie wraz z rozliczaniem dokumentacji
Prowadzimy księgowość rzetelnie, zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów. Do naszych zadań należy:
 1. Profesjonalne prowadzenie KpiR
 2. Karta podatkowa
 3. Księga przychodów wraz z księgą rozchodów
 4. Monitorowanie prawidłowego przygotowywania dokumentów
 5. Opieka nad prowadzeniem ksiąg handlowych
 6. Przygotowywanie dokumentów oraz nadzór w czasie kontroli skarbowych
 7. Umiejętna ocena sald kont analitycznych
 8. Kompleksowe przygotowanie wraz z nadaniem deklaracji PIT, CIT oraz VAT.
Podczas trwania umowy Klient zyska także:
 1. Nadzór nad płatnościami bieżącymi pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami
 2. Propozycje kompensat należności oraz zobowiązań
 3. Sporządzanie i wysyłanie raportów obowiązkowych dla GUS, NBP, jak również Urzędu Marszałkowskiego
 4. Wyprowadzanie zaległości
 5. Aktualizowanie oraz sporządzanie druków dla US, GUS, KRS i CEIDG
 6. Nadzorowanie płatności oraz przygotowywanie wezwań do zapłaty, monitów wraz z egzekwowaniem odsetek
 7. Zajmowanie się przelewami zleconymi przez Klienta
 8. Sporządzanie dokumentów opartej na zgodności z zasadami rachunkowości przez działalność
Ponadto proponujemy pomocną dłoń podczas rejestrowania firmy:
 1. Dopasowujemy najkorzystniejszą dla naszego Klienta formę prawną, która znacząco wpłynie na przyszłość i rozwój firmy
 2. Przygotowujemy w pełni wymaganą dokumentację do zarejestrowania oraz składamy ją do prawidłowych organów państwa
 3. Proponujemy dzięki naszemu doświadczeniu najlepszą formę opodatkowania, aby optymalnie została dopasowana do firmy naszego Klienta

Biuro rachunkowe Błonie